Ochrana osobních údajů

 

1.       Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.       Poskytovatel zpracovává osobní údaje Zákazníka, které Zákazník uvede při zakoupení dárkového poukazu. Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů Zákazníků partnerskou společnost provozující online systém prodeje dárkových poukazů (ARTIN spol. s r.o.).

3.       Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

4.       Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů, a to pro účely vystavení a odeslání dárkového poukazu jménem a na účet Poskytovatele a dále pro účely evidence vydaných a uplatněných dárkových poukazů.

5.       Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě.  

6.       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.

7.       Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Poskytovatele.

8.       Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je Poskytovatel povinen tuto informaci sdělit.  

9.       Při využití platebního systému GoPay, sloužícího ke zpracování platby Zákazníka za dárkový poukaz, jehož provozovatelem je společnost  GoPay s.r.o., IČO: 26046768, se sídlem České Budějovice, Planá 67, PSČ 370 01, je Zákazník před jeho použitím povinen seznámit se se „Smluvními podmínkami“ včetně „Sazebníku poplatků – Česká republika“, jež jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.gopay.cz/.